cl-logo
cl-logo
cl-logo

Psykolog med fokus på unge og voksne

Arbejdsliv

Som psykolog har jeg klinisk erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger.

Jeg har arbejdet mange år i psykiatrien herunder som klinisk psykolog på intensivt lukket afsnit, hvor mennesker med et bredt udvalg af psykiske lidelser indlægges.

Jeg har arbejdet på psykoterapeutiske ambulatorier, hvor jeg tilbød forsamtaler samt terapi til mennesker diagnosticeret med personlighedsforstyrrelser samt depression. Den teoretiske ramme for arbejdet var kognitiv eller mentaliseringsbaseret. Det terapeutiske arbejde foregik både i grupper og individuelt og var rettet mod unge og voksne.

Jeg har arbejdet i en ungerådgivning og kender også, fra mit tidligere arbejde som gymnasielærer, til mange af de problemstillinger som særligt unge står overfor.

Sideløbende med dette har jeg i en årrække haft unge og voksne klienter i min private praksis.

Uddannelse

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og har en teoretisk bredde i min videreuddannelse. Dette betyder, at jeg kan tilrettelægge den mest hensigtsmæssige behandling til hver enkelt klient.

Jeg har en 1-årig videreuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) både til individer samt gruppe og er videreuddannet indenfor kognitiv terapi samt kognitiv miljøterapi.

Jeg har afsluttet en 2-årig videreuddannelse på specialistniveau i psykoseterapi med fokus på mennesker, der lider af alvorlige sindslidelser.

Jeg er kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab, hvor jeg er på den afsluttende del af den langvarige uddannelse til psykoanalytiker. 

Yderligere er jeg cand.mag. i statskundskab & fransk, fra Københavns Universitet og Sciences Po, Paris. Under studiet interesserede jeg mig blandt andet for, hvordan vi som mennesker er forankrede i og formede af de nære familiære relationer vi opvokser i. Samtidig med at de større og mindre gruppetilhørsforhold og systemer vi indgår i på f.eks. samfundsniveau, i skoler, i fritiden, venskaber og arbejdsforhold også spiller en central rolle i vores udvikling. 

Bestil en tid
Kontakt