cl-logo
cl-logo
cl-logo

Psykoterapi og Psykoanalyse i københavn

Psykoterapi

At gå i psykoterapi kan både folde sig ud som korterevarende fokuserede forløb eller længerevarende forløb. Uanset hvad man ønsker, starter ethvert samarbejde med en eller flere indledende samtaler, der tager udgangspunkt i de tanker og overvejelser den enkelte har gjort sig, og som har dannet baggrund for at tage kontakt. Formålet med den indledende samtale er at få en fælles forståelse af problemstillingens karakter og om et samarbejde er muligt. På baggrund af den første samtale tilrettelægges individuelt det efterfølgende samarbejde under hensyn til den enkelte persons behov og ressourcer. Skønnes det, at den enkelte vil være bedre hjulpet andetsteds, viderehenviser jeg til andre i mit netværk alt efter behov.

Baggrund for at søge psykoterapi kan være:

  • Selvværdsproblemer
  • Relationelle udfordringer 
  • Angst
  • Tristhed og depression
  • Stress og udbrændthed
  • Tab, sorg, krise
  • Personlighedsforstyrrelser

Psykoseterapi

Psykoterapeutisk behandling af alvorlige sindslidelser kræver specifik viden om psykoterapeutisk teori og metode. De psykoterapeutiske teknikker og håndteringen af rammerne for behandlingen adskiller sig på en række områder fra psykoterapi med andre patientgrupper, og forudsætter viden og indsigt i de temaer og særlige erfaringer og oplevelsesmåder, den psykotiske tilstand giver anledning til. Fra mit arbejde i psykiatrien og særligt på lukket psykiatrisk afsnit har jeg erfaring med netop denne målgruppe samt måde at arbejde på.

Jeg tilbyder psykoseterapi hvor terapien typisk indgår som en del af en større plan for og ramme om klienten. Når man lever med en alvorlig sindslidelse, har man ofte brug for en struktureret hverdag, hvor fagfolk med forskellige professionelle tilgange indgår.

Psykoanalyse

Psykoanalysen er en behandlingsmetode for psykiske, eksistentielle og relationelle problemer. Den tager udgangspunkt i en teori om, at tidlige relationer med forældre, erfaringer med kærlighed, tab, seksualitet og død former os som mennesker herunder måden vi indgår i relationer til andre. Disse mønstre kan have en form, der medfører konflikter og forstyrrelser, der kan komme til at stå i vejen for personlig udvikling.

Psykoanalysen skaber en ramme, hvori reaktionsmønstre og konflikter gennem samtalen klargøres og erkendes. Det giver mulighed for at møde forståelse på et dybere niveau og derigennem bedre forståelsen af sig selv. Psykoanalyse kan på den måde hjælpe mennesker med at frigøre sig, så de kan leve et rigere og mere helt liv. 

Det er et fundamentalt karakteristika ved den psykoanalytiske behandlingsmetode, at den tager form efter den enkelte analysands personlige, unikke livserfaringer og subjektive oplevelse af at være i verden. Det er på den måde en behandlingsmetode, der tilpasses den enkelte analysand. Som oftest er en psykoanalyse langvarig og strækker sig derfor over flere år. En psykoanalyse er således et intensivt samarbejde mellem analysand og psykoanalytiker.

Man mødes 4 gange om ugen og en session varer 45 minutter.  Analysanden ligger på en briks, og psykoanalytikeren sidder bag hovedgærdet – det klassiske arrangement, som det f.eks. kendes fra film.

(Du kan læse mere her: http://www.psykoanalytisk-selskab.dk/ )

Supervision

Jeg tilbyder ikke supervision aktuelt.

Særligt for unge

Jeg har specifik erfaring med at have unge i terapi både fra arbejde i en ungerådgivning og i min private praksis. Ligeledes kender jeg som tidligere gymnasielærer godt til de problemstillinger, som særligt unge mennesker står med i overgangen fra at være ung til at blive voksen.

Bestil en tid
Kontakt